பிப்ரவரி 27, சனிக்கிழமை, 2021, யூனிசோஷியல் – யூனிவர்சல் ஆலயத்தின் தன்னார்வலர்களின் குழு – தங்களின் ஜெபம் மற்றும் ஆலோசனையுடன் மக்களுக்கு உதவும் குழு, இந்தியா, தமிழ்நாட்டிலுள்ள சென்னையின் துணைப் பகுதிகளில் ஒன்றான அயனாவரத்தில் உள்ள கொன்னூர் ஹை ரோட் காலனியில் உள்ளவர்கள் உண்மையை அறிய வேதாகமத்தை பரிசளிப்பதன் மூலம் இந்த அழகான மனிதர்களை அடைந்துள்ளது.

அவர்களில் பெரும்பாலோர் தங்கள் முழு வாழ்க்கையிலும் ஒருபோதும் தேவனுடைய வார்த்தையை வாசித்ததில்லை. இன்னும் சிலருக்கு படிக்க ஆசை இருந்தும் கூட அதைப் பெற வாய்ப்பு இல்லை.

அவர்கள் வெவ்வேறு பின்னணியைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பதால் அவர்களுக்கு ஒரு வேதாகமத்தைப் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை. எனவே வேதாகமத்தைப் பெறும்போது, அவர்களில் பலர் மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருந்தார்கள்.

யூனிவர்சல் ஆலயத்தின் தன்னார்வலர்களைக் கொண்ட குழு இந்த சமூகங்களின் மக்களுக்கு ஜெபம் மற்றும் ஆலோசனையுடன் உதவியது. இந்த சமூக மக்களுக்கு சுமார் 50 வேதாகமங்களை நாங்கள் வழங்கினோம்.

நிகழ்ச்சியின் வரவேற்பு மற்றும் முக்கியத்துவம்:

இந்த சமூகப் பணியின் மூலம், உண்மையான உயிருள்ள தேவனைப் பற்றி பலர் அறிந்து கொண்டனர். அவர்கள் கஷ்டப்படத் தேவையில்லை என்பதையும், அவர்களின் பிரச்சினைகளிலிருந்து வெளியே வர ஒரு வழி இருக்கிறது என்பதையும், அவர்கள் வேதாகமத்தைப் – நம் வாழ்வின் கையேடு – படிக்கும்போதுதான் அது நடக்கும் என்பதையும், அவர்கள் புரிந்துகொண்டார்கள். ஆலோசனையின் போது, ​​மக்கள் வேதாகமத்தைப் படிக்க ஊக்குவிக்கப்பட்டனர். வேதாகமத்தைப் பற்றிய அவர்களது கேள்விகளுக்கு பதில்களையும் மற்றும் ஜெபத்தையும் பெற்றனர்.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*